Intsaab_Logo

Kære SAAB-venner.

Coronakrisen har desværre også ramt vores internationale træf INTSAAB2020.
Det er i Danmark, med den gældende lovgivning, ikke muligt at gennemføre store arrangementer før tidligst d. 1. september 2020. Grænsesituationen er også en blokering.
Vi må derfor aflyse arrangementet d. 7. – 9. august 2020 på Vingstedcentret og erkende, at 2020 blev det år, hvor det internationale SAAB-træf ikke kunne gennemføres.
De danske Saabklubber i Danmark har lagt billet ind på at gennemføre arrangementet i 2024, hvor ingen lande endnu har tilkendegivet interesse i at stå for arrangementet.
Det betyder også, at vi er forpligtet til at tilbagebetale deltagerafgiften til alle jer, der allerede er tilmeldt og har betalt.
Bemærk: De der har betalt via bankoverførsel eller faktura bedes sende os bankoplysninger til brug for udbetalingen. Kortbetalinger refunderes automatisk.

Med SAAB hilsen
INTSAAB2020 teamet

Pas på jer selv


Best regards
www.intsaab2020.com
www.saabklubdanmark.dk
www.vingsted.dk
www.saabklubben.dk
www.saabasyl.dk

 

 

Tilmelding:

Adm.


 

sponsor1